Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 69

Mikroekonmia - Teoria użyteczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2303

krańcowe  Wartość elastyczności zmiennej A względem zmian zmiennej B (np. elastyczność cenowa popytu...

Inflacja - Wskaźniki cen

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3304

(odnoszą się do popytu na pieniądz, który ich zdaniem jest dość stabilny). Monetaryści zakładają, że podaż...

Wykład V z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

dóbr niehandlowych wzrost podaży dóbr wymienialnych oraz wzrost popytu na dobra niewymienialne...

Zagadnienia z ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

jednostkowych z jedna zmienna objaśniająca. Funkcje popytu( zmienne , postacie analityczne) Elastyczność cenowa...

Interwencjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1442

wszystkich planów, zamiarów, czy chęci. Występuje ograniczona podaż zarówno zasobów naturalnych, jak i kapitału...

Inflacja i jej rodzaje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1337

planowanej, przejawia się w nadwyżce popytu nad podażą) Deflacja – spadek ogólnego poziomu cen Reflacja...

Banki komercyjne

 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5418

elastyczności cenowej popytu zależy m.in. od takich czynników, jak: stopień substytucyjności określonych usług...