Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 68

Makroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

się” za pomocą czeków. Popyt i podaż pieniądza Popyt pieniądza-ilość pieniądza, na jaką istnieje zapotrzebowanie...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

Są one stymulowane przez mechanizm cenowy Ograniczona podaż ziemi oraz wzrost rzadkości zasobów naturalnych powoduje...

Zachowanie konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819

: informacyjna - informowanie o sytuacji na rynku równoważenia podaży z popytem czyli jest elementem mechanizmu...

Mikroekonomia - rynki

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

po różnych cenach. Muszą być spełnione dwa warunki: Na poszczególnych rynkach cenowa elastyczność popytu...

Polityka pieniężna - rezerwy obowiązkowe

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • prof. dr hab. Ryszard Dębski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2268

w gospodarce. Wynika to z ograniczonej elastyczności cenowej popytu na kredyt bankowy. Zwyżka stopy procentowej...

Bezrobocie - Rynek pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1736

pracy, czyli sytuacji, kiedy popyt na pracę różni się od podaży pracy, czyli nieustannie ją przewyższa...