Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 66

Doskonała konkurencja - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

producenta w globalnej podaży oraz udział każdego kupującego w globalnym popycie są stosunkowo niewielkie...

Analiza rynku - ćwiczenia

 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2156

jak elastyczności dochodowej popytu. Współczynnik elastyczności cenowej popytu. Mówi o przyroście popytu na dane...

Banki komercyjne - historia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

elastyczności cenowej popytu zależy m.in. od takich czynników, jak: stopień substytucyjności określonych usług...

Polityka gospodarcza - wykład

 • dr Jerzy Michałowski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1211

, swobody gospodarczej; System cenowy powinien swobodnie się kształtować jako wypadkowa podaży i popytu...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

- 2011.05.12 Analiza warunków podaży produktów standardowych Artykuły rolne (Nielsa elastyczność podaży...