Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 63

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały

 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 • mgr Łukasz Sońdka
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3612

powinien być zależny od rodzaju towarów i cenowej elastyczności popytu na towary, na które podnosi się cła na rynku...

Typy inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

strumienie popytu i podaży, b) inflacja tłumiona (zasobowa) wzrost cen jest odgórnie hamowany, powoduje...

Bezrobocie-omówienie problemu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

- podaż D - popyt Stawka płac równoważąca rynek kształtuje się w punkcie przecięcia krzywej popytu D...

Makroekonomia wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 4942
Wyświetleń: 5299

na stronę popytową (popyt zmienia się w krótkim czasie, podaż w długim) Skrajni Keynesiści - (ortodoksyjni...

Skupienie i rozproszenie przemysłu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Michał Slenczek
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

z założeń ustrojowo-ideologicznych wynikających z opcji politycznej Niedopasowanie podaży do popytu, miejsca...

Mierniki makroekonomiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4123

jest wypadkową działania trzech czynników: popytu inwestycyjnego, podaż oszczędności i podaży dóbr inwestycyjnych...

Wykład - rynek pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

, aby zrównoważyć podaż i popyt na pracę oraz ułatwić gospodarowanie zasobami pracy; jest powiązana z innymi...

Marketing - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

od wielkości ceny). Cenowa elastyczność popytu stanowi intensywność reakcji konsumentów na zmianę ceny (stopień...