Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 62

Podział badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

, elastyczność cenową, wliczamy tutaj także jakość( niska, wysoka). Badania dystrybucji - zawiera analizę kanałów...

Makroekonomia - równowaga ogólna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1400

Równowaga gospodarki - stan gospodarki, w którym występuje pełne zbilansowanie popytu i podaży...

Wyk_ad III

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

pieniądza i względny popyt na pieniądz w kraju i za granicą Wzrost podaży pieniądza wzrost cen deprecjacja...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3899

:  im wyższy popyt krańcowy, tym wyższa cena;  im wyższa elastyczność cenowa, tym niższa cena; o ograniczenia...

Mikroekonomia-zadania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Wilczewski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1652

Zadanie na elastyczność popytu. Popyt na herbatę wynosi 11000 ton. Cena kawy wynosi 10$. Z powodu...

Ekonomika transportu - test 27

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

, na którym popyt na usługę przewozową ma charakter stały i wykazuje się stosunkowo niską elastycznością cenową (np...

Istota pośrednictwa handlowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344

między fizyczną strukturą podaży a strukturą popytu Dysproporcje między ilościami produkowanymi przez producentów...

Handel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1890

między fizyczną strukturą podaży a strukturą popytu Dysproporcje między ilościami produkowanymi przez producentów...