Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 61

Monopol - monopson

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

doskonałej, charakteryzującą się występowaniem tylko jednego podmiotu po stronie popytu lub podaży...

Makroekonomia - megapack, dr Kieniewicz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 7210
Wyświetleń: 21644

na stronę popytową (popyt zmienia się w krótkim czasie, podaż w długim) Skrajni Keynesiści - (ortodoksyjni...

Makroekonomia - zagadnienia do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3486

przystosowań struktury podaży siły roboczej i struktury popytu na siłę roboczą na niedoskonale funkcjonującym...

Pytania problemowe z ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

określonego dobra. W przeciwieństwie do prawa popytu, prawo podaży zwraca uwagę na dodatnią zależność...

Wykład - macierz współczynników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

macierzą współczynników elastyczności cenowej popytu w szczególności: (i=1,...n) Nazywają...

PKB - Funkcje państwa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1645

) inflacja popytowa (rośnie popyt - ale nie zawsze musi przewyższać podaż) c)inflacja inercyjna - wygasa...