Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 56

Notatki mikroekonomia

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2625

) jest ceno biorcą, ustala cenę na produkt na podstawie ceny rynkowej (zależy ona od popytu i podaży rynkowej...

Współpraca między oferentami

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

- ze względu na jednakowe koszty - wynosi nyi(0). Podaż ogólnogospodarcza S i ogólnogospodarczy popyt D...

Ekonomia menadżerska - test

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1218

-x/2 Cene można zwiększyć o 40 j.p. [280-240] 13. Elastyczność cenowa popytu: (wybierz prawdziwe...

Polityka pieniężna - Teoria ilościowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1981

, - podaż pieniądza nie ma charakteru niezależnego i jest zdeterminowana popytem na pieniądz. Założenia...

Decyzje przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

), gdyż popyt rynkowy jest popytem na produkt przedsiębiorstwa. Zmiany wielkości podaży monopolu jako podaży...