Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 52

Marka, formy promocji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

elastyczności - popytu nabywców czynniki wpływające na ujednolicenie cen - internacjonalizacja konkurencji...

Wykład III z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

pieniądza i względny popyt na pieniądz w kraju i za granicą Wzrost podaży pieniądza wzrost cen deprecjacja...

Ekonomika transportu - test 30

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

elastyczności cenowej popytu na pasażerskie przewozy kolejowe zawiera w sobie informację: a). na ile popyt...

Zadania z kolokwium zaliczeniowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1197

. Szt. , x1- dochód , x2- cena Obliczyć cenową elastyczność popytu w sytuacji, gdy rower wzrośnie z 400...

MAKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Makroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3192

, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia w kraju...

Koszty produkcji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1526

lub konsument mający tak mały (znikomy) udział w rynku, że jego decyzje co do podaży danego produktu lub popytu...

Model AS-AD - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 5453

. WYPROWADZENIE FUNKCJI ZAGREGOWANEGO POPYTU. Wyprowadzenie Spadek cen z P1 do P2 powoduje wzrost realnej podaży...

Równowaga rynku dóbr i usług

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2597

na grze sił popytu i podaży samoczynnego mechanizmu niewidzialnej ręki rynku...