Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 89

Monopol - notatki 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Małgorzata Madrak-Grochowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1477

- niedyskryminujący - zna popyt na produkowane przez siebie dobro - rynek jest doskonale przejrzysty - produkt...

Marketing opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Irena Bielecka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2583

kształtowanie cen (na dobra homogeniczne na rynku wolnokonkurencyjnym), bądź też stosujemy różnicowanie cen...

Makroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

. Przyczyny bezrobocia. Zwolennicy Keynesa tłumaczą  bezrobocie niedostatecznym popytem na dobra...

Notatki mikroekonomia

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2632

produkcji). Pc = Q • P Q - wielkość produkcji (ilość sprzedanych dóbr) P - cena rynkowa dobra Przychód...

Analiza SPACE - omówienie

 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

cen wyrobów - bariery wejścia na rynek - intensywność konkurencji - elastyczność cenowa popytu 4. Siłę...