Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 83

Test 6 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2261

rzędnych, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 27. Funkcja popytu na wyroby pewnego...

Ekonomia-Test 6

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211

rzędnych, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 27. Funkcja popytu na wyroby pewnego...

Strategia SWATCH AG - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1638

koszty produkcji, image firmy - dobra rozpoznawalność marki i reputacja spółki, poziom technologii - duża...

Strategia firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

koszty produkcji, image firmy - dobra rozpoznawalność marki i reputacja spółki, poziom technologii - duża...

Inflacja - Wskaźniki cen

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3304

: -jeśli patrzymy z punktu konsumenta to uwzględniamy podstawowe dobra konsumpcyjne, np. żywność, odzież, mieszkanie...

Międzynarodowa konkurencyjność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Czech
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2765

w światowym eksporcie danego dobra (grupy dóbr) w stosunku do całkowitego udziału tego kraju w eksporcie...

Prawo antymonopolowe - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

. Wzrost ceny jednego z dóbr substytucyjnych powoduje spadek popytu na nie i wzrost popytu na inne dobra...

Polityka dochodowa - pojęcie i instrumenty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3290

dóbr i usług dostępnych w gospodarce. Z jednej strony, mogą być one bowiem kontrolowane przez państwo...