Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 79

Cechy przedsiębiorstwa przemysłowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

anonimowości - znacznie mniejsza elastyczność cenowa niż na rynku dóbr konsumpcyjnych - dużo większa wartość...

Makroekonomia - popyt konsumpcyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

krótkiego okresu  Wielkości endogeniczne  Popyt konsumpcyjny na dobra krajowe (C) zależy...

Podstawy marketingu - wykłady 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bernard Czerwiński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

dla konsumenta, podczas gdy dobra materiale i usługi są dwiema odrębnymi podgrupami kategorii produktów...

Skrypt - pojęcia ekonomiczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

)kapitał tzn. wszystkie dobra, które zostały wyprodukowane w przeszłości a służą prowadzeniu działalności...

Mierniki makroekonomiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4123

to wywołuje spadek (wzrost) popytu na dobra i obniżenie (wzrost) produkcji w stanie równowagi krzywa IS...

Zagadnienia na testy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1232

komplementarnymi mamy do czynienia, gdy: A/ dobra te wzajemnie się zastępują B/ reakcje popytu i ceny...

Filip Kotler - Marketing-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Witold Chrostowski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 973

do popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych Znaczna dynamika zmian popytu na tym rynku (hossa i bessa) - np...