Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 76

BEZROBOCIE - makroekonomia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1624

inflacji: deflator PKB indeks cen dóbr konsumpcyjnych (Consumer Price Index - CPI) indeks cen dóbr...

Makro

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

) Wydatki na dobra finalne bezpośrednio stymulują popyt globalny i decydują o strukturze wykorzystania...

Marka - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

wejścia - wspomaga decyzje zakupowe nabywców - dostarcza prestiżu i samoidentyfikacji nabywcy (dobra...

Zasady podatkowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

przedstawia wpływ podatków na popyt i podaż oraz ceny dobra A. Rys. 2 Podatek a kształtowanie się popytu...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2366

w danym roku dobra i usługi finalne niezależnie od tego, kto jest właścicielem środków produkcji P/F...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

- zapotrzebowanie zgłoszone na dobra i usługi na rynek przez nabywców (rynek konsumpcji, rynek czynników produkcji...

Strategie marki - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

do repozycjonowania marki? Na czym polega użyteczność mapy percepcji w podejmowaniu tej decyzji? Obojętnie jak dobra...

Marketing - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

od wielkości ceny). Cenowa elastyczność popytu stanowi intensywność reakcji konsumentów na zmianę ceny (stopień...