Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 71

Podstawy mikro i makro ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

, to popyt na B rośnie. Dobra wolne to- dobra występujące w przyrodzie nie wymagające pracy ludzi. Dobro...

Pytania typu prawda-fałsz - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Danuta Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2625

charakteryzuje pewien proces odbywający się w gospodarce, w danym czasie PNB, są to wszystkie dobra i usługi...

Pytania problemowe z ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

określonego dobra. W przeciwieństwie do prawa popytu, prawo podaży zwraca uwagę na dodatnią zależność...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

gospodarczego, które sprawiają, że jest ono oparte na wymianie jednych dóbr i usług na inne dobra i usługi...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

na dane dobro wynosi -1,25. Aby sprzedaż tego dobra (w ujęciu ilościowym ) wzrosła o 15%, cenę należy...

Teorie inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2835

niezależnie od popytu na ich wyroby, inflację wywołaną przez ceny dóbr importowanych, gdy ceny te rosną...

Wykład - macierz współczynników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

macierzą współczynników elastyczności cenowej popytu w szczególności: (i=1,...n) Nazywają...

Podstawy marketingu - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Czubała
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4270

.Współczynnik elastyczności popytu względem ceny na dane dobro wynosi -1,25. Aby sprzedaż tego dobra (w ujęciu...