Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 66

Marketing - Grupa strategiczna

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Zbigniew Chyba
  • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

na przełomie XIX i XXw., mówi, że wzrost popytu na dobra luksusowe następuje pod wpływem wzrostu ich ceny...

Ordoliberalizm- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Stefan Stępień
  • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

powszechnego dobra. Za podstawę społecznej gospodarki rynkowej przyjmował ochronę i rozszerzenie własności...

Równowaga rynku - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr inż. Paweł Sowiński
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

), niektórych leków, środków higieny itp. Cel: ułatwienie dostępu do tych dóbr ludziom uboższym. Jeżeli rząd...