Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 63

Wykład o oligopolu

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155

) dominujących nad całym rynkiem w produkcji danego dobra. Każdy podmiot musi uwzględnić wpływ własnych działań...

Polityka rolna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

wolnego obrotu pewnymi dobrami lub towarami, spowodowane przeważnie niedostatkiem tych dóbr lub towarów...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3892

efektu mnożnikowego spowodowanego zmniejszeniem importu i przesunięciem części popytu na dobra krajowe...

Skutki inflancji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

o wartości niektórzy profesorowie, lecz to, co rynek jest gotów dać za te dobra. W niektórych sytuacjach...

Piramida potrzeb turystycznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2674

turystycznego (dobra, urządzenia, usługi) Ocena produktu przez konsumenta ma często charakter subiektywny...

Zmiany punktu równowagi-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

jako przesunięcie funkcji popytu w prawo do góry. Spadek dochodów, wzrost ceny dobra komplementarnego lub spadek...

Materiały na egzamin - popyt złączony

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Ewa Prymoń-Ryś
 • Marketing
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2037

złączony. Popyta na rozpuszczalniki organiczne wzrośnie jeśli popyt na dobra, z którymi używa...

Wykład - Presja na koszty

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

nabywców są podobne, jeśli nie identyczne. Takie warunki panują również na wielu rynkach dóbr przemysłowych...

Dumping - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1897

• istnienia różnych elastyczności cenowych popytu na odmiennych rynkach. A zatem rynek o wyższych cenach...