Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 57

Wpływ reklamy na sprzedaż

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Mariusz Kudełko
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1533

, wydatki na reklamę, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę. Dodatkowo można znaleźć...

Ekonomia - pojęcie monopolu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

a elastyczność popytu Monopolista zawsze produkuje na elastycznej części krzywej popytu (|ε| > 1). Na rysunku...

Makroekonomia - zagadnienia do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3486

roboczą. Keynesiści tłumaczą je niedostatecznym popytem na dobra, natomiast neoklasycy tłumaczą...

Strategie cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1918

: Produkt charakteryzuje się względnie niski poziom elastyczności cenowej popytu ( brak substytutów...

Podział badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

. Popyt w ujęciu marketingowym jest to pragnienie posiadania określonych dóbr, popartych możliwością...

Stopa procentowa w bankowości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

) o odmiennej cenowej elastyczności popytu. Intencją jest bardziej efektywne wykorzystanie rynku - klienta banku...

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

się małą elastycznością popytu (no mleko, chleb, mydło) Dobra o zmiennych referencjach konsumpcyjnych...

Egzamin 2010/2011

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Ewa Prymoń-Ryś
 • Marketing
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4585

jest złączony z popytem na farby. Popyta na rozpuszczalniki organiczne wzrośnie jeśli popyt na dobra, z którymi...