Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 53

Makroekonomia - WYKŁAD 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345

na dobra wytwarzane przez przedsiębiorstwo. Jeśli popyt na te dobra jest wysoki, wtedy istnieje potrzeba...

Pytania na obronę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3171

cenowe wpływające na popyt to cena danego dobra. Czynniki poza cenowe to: liczba nabywców, dochody...

Marketing - wykłady, dr Hadrian

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Hadrian
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 7735

się w czasie) synchromarketing: rozłożenie popytu; ograniczenie nadmiernego popytu: dotyczy to dóbr...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 4858
Wyświetleń: 14693

przyrostu popytu i dochodu2 O 6 mld roŜnie proces inwestycyjny, rośnie popyt na dobra inwestycyjne. Wzrost...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4879

, - dobra niezbędne człowiekowi (energia, woda, mieszkanie, kanalizacja, oczyszczanie miasta) kontroluje...

Cena-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3647

ceny Zewnętrzne uwarunkowania poziomu cen Popyt - elastyczności popytu Uczestnicy kanału marketingowego...

Monopol Pełny

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1330

dla analizy rynków niedoskonałych mają kształtowanie się popytu oraz kosztów produkcji. DYSKRYMINACJA CENOWA...