Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 53

Makroekonomia - WYKŁAD 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2618

na dobra wytwarzane przez przedsiębiorstwo. Jeśli popyt na te dobra jest wysoki, wtedy istnieje potrzeba...

Pytania na obronę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3185

cenowe wpływające na popyt to cena danego dobra. Czynniki poza cenowe to: liczba nabywców, dochody...

Marketing - wykłady, dr Hadrian

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Hadrian
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 7749

się w czasie) synchromarketing: rozłożenie popytu; ograniczenie nadmiernego popytu: dotyczy to dóbr...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5376
Wyświetleń: 15645

przyrostu popytu i dochodu2 O 6 mld roŜnie proces inwestycyjny, rośnie popyt na dobra inwestycyjne. Wzrost...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4921

, - dobra niezbędne człowiekowi (energia, woda, mieszkanie, kanalizacja, oczyszczanie miasta) kontroluje...

Cena-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3654

ceny Zewnętrzne uwarunkowania poziomu cen Popyt - elastyczności popytu Uczestnicy kanału marketingowego...

Monopol Pełny

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1358

dla analizy rynków niedoskonałych mają kształtowanie się popytu oraz kosztów produkcji. DYSKRYMINACJA CENOWA...