Ekstaza - strona 21

Wstęp do Pisma Świętego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Waldemar Linke
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

prorockiej ekstazy. Już u Platona znajdujemy głębokie przeświadczenie, że „bóg wieszczą zdolnością obdarzył...

Schizofrenia

Pobrań: 189
Wyświetleń: 1673

, nie odpowiadający aktualnej psychologicznej sytuacji, przelotny grymas nienawiści, ekstazy, wybuch śmiechu, apatia...

Historia matematyki

Pobrań: 56
Wyświetleń: 2072

w ekstazie, 107-słońce, itd. Obowiązywał zapis addytywny tzn. Hieroglify oznaczające 1, 10, 100 itd. Pisano...

Ryszard Przybylski - studium o dziadach

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1470

RYSZARD PRZYBYLSKI - „SŁOWO I MILCZENIE BOHATERA POLAKÓW” - STUDIUM O „DZIADACH” Utwór pomyślany został jako dzieło otwarte, Mickiewicz pisał go wiele lat i nie zamknął. Najpierw w tomie „Poezyj" w 1823 ukazała się II i IV cz. Po latach w 1832 „Dziady” zostały powiększone o III cz. „Ustęp” z...

Krasiński Zygmunt - Irydion

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1246

chrześcijańska. Korneli w miłosnej ekstazie uznaje w Irydionie Chrystusa, który przyszedł założyć wyśnione...

Filozofia - zarys

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1834

            ADAM KARPIŃSKI  JERZY KOJKOŁ            FILOZOFIA,   ZARYS HISTORII                                                                                                             GDYNIA 2001      2                         RECENZENCI  prof. dr hab. Władysław Pałubicki  prof. dr hab. Zbignie...