Ekspresja genu - strona 24

Hipoteza higieny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

, synergistyczną, antagonistyczną i efekt tak zwany redundantny I zmieniają oczywiście ekspresję genów w komórkach...

Biochemia - wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

. Funkcje: Silny mitogen dla kom. mezenchymalnych - wystarczy zwiększyć ekspresję genu dla kolagenu...

Biochemia - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1400

cAMP jest nieswoisty a następuje tu głównie ekspresja genów kodujących enzymy glukogenogenezy. Hormony...

Biochemia - wykład 10

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

HDL należą do lipoprotein bogatych w cholesterol. Na ich powierzchni znajduje się cholesterol wolny i fosfolipidy. We wnętrzu znajduje się cholesterol zestryfikowany i bardzo niewiele trójglicerydów. Trójglicerydy nie są zasadniczym elementem składowym HDL ale pojawiają się na pewnym etapie jako pre...

Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - Ewolucja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Filek
 • Biologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4571

dr hab. Marię Filek dla studentów IV roku (I roku SUM) biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. 21-stronicowa notatka zawiera pięć wykładów obejmujących następującą tematykę: 1. Ewolucja a adaptacja do warunków środowiska (biochemiczna teoria ewolucji, mechanizmy ewolucji, adaptacja, aklimatyzacja)...

Lewodopa

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

do zmiany ekspresji genów w zakresie neuronów pr¹¿kowia. Jest to szczególnie zauwa¿alne w zaawansowanej...

Socjobiologia - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Michał Woyciechowski
 • Socjobiologia
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2856

WYKŁAD 2 (11.10.2012) Dobór krewniaczy czy dobór grupowy? Dlaczego ptak śpiewa? czynniki bezpośrednie (fizjologiczne): przebieg dnia powoduje zmiany w poziomach hormonów ponieważ jego krtań jest zbudowana w taki a nie inny sposób czynniki ultymatywne (ewolucyjne): aby zwabić partnera ostrze...

Przechowywanie żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Bożena Sosnowska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3626

są rodziną multigenową, które w obecności etylenu aktywnie hamują ekspresję genów odpowiedzialnych...