Ekspresja genu - strona 23

Cytokiny - plejotropia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

- lub heterodimery i przechodzą do jądra i aktywują ekspresję genów docelowych - wśród kilkuset genów których syntezę...

MHC-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

białek G i te szlaki sygnalizacji skutkują w rezultacie zmianą w ekspresji genów, zmianą funkcjonalną...

Biochemia - wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1127

transkrypcji dokonuje ekspresji genu osteokalcyny; ta wyprodukowana pod wpływem wit. D3 jest osteokalcyną...

Biochemia - wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

napływ jonów wapniowych. Dostanie się jonów do wnętrz kom. ma wpływ także na ekspresję genów...

Choroby genetyczne - Achondroplazja

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Choroby genetyczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3696

ze względu na środowisko przejawia się lub nie. W przeciwieństwie do ekspresji genu nie liczy się stopień...

Biofizyka- pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Langner
 • Biofizyka
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1911

: a) potencjały błonowego b) składu chemicznego struktury wewnątrzcząsteczkowej c) ekspresji genów d) stosunku...

Wykłady - semestr 1 Genetyka zachowań

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Robert Filipkowski
 • Genetyka Zachowania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2471

) zmiana ekspresji genów, konsekwencje: - długotrwała aktywność PKA - tworzenie nowych synaps Za pomocą...