Ekspresja genu - strona 14

Opis cynku niklu chromu kadmu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

- Nekrozy * Interakcje z kinazami i fosfatazami - gtres oksydacyjny . W pływ na ekspresje genów (nP. MT, hsp...

Biologia - wzrost rośliny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

ODDZIAŁWANIA WTÓRNYCH PRZEKAŹNIKÓW REGULACJA EKSPRESJI GENÓW ZMIANY ELEMENTÓW CYTOSZKIELETU Receptory...

Wykład 11 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1834

. Dodatkowo, reakcje na PfrA hamują ekspresję genu PHYA Nie stwierdza się takiej labilności dla phyB-E, stąd...

Nowotwór-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

(ekspresji genów), które są przekazywane kom. potomnym np. zmiany w białkach lub na poziomie DNA. ♣czyn...

Rozwój mozaikowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia rozwoju zwierząt
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

są nicienie) w jaki sposób podczas powstawania komórek zachodzi zróżnicowana ekspresja genów? Czy w strukturze...

Enzymy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 833

, uczestniczą one jednak tylko w szeroko pojętym procesie ekspresji genu, nie stwierdzono natomiast udziału...

Pałeczki Gramdodatnie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1890

powoduje miejscowe wyczerpanie zasobów żelaza, co z kolei aktywuje ekspresję genów "decydujących...