Ekonomia - strona 98

Przynależność do Kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

i biskupami (uznawanie głoszonych przez nich prawd objawionych, uznawanie jednolitej ekonomii sakramentalnej...

Organizacja i technologia pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1505

estetyka pracy, psychologia pracy, fizjologa pracy, prawo pracy, ekonomia pracy, prakseologia pracy...

Metody nauki o organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1330

czerpie z innych nauk takich jak: ekonomia, prakseologia (sprawne działanie), ergonomia, fizjologia, prawo...

Ekonometria-wstęp

 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

związki zachodzące pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi. Ekonometria jest dziedziną ekonomii...

Arystoteles-dzieła i poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882

, ekonomia, etyka, estetyka, polityka) Platon idealista - doktryna preskryptywna Arystoteles empiryk...

Kultura zaufania - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1890

analizę znaczenia i granic zaufania w różnych domenach instytucjonalnych ‐ polityce, ekonomii, medycynie...

Czas w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

, a nawet różnych dziedzin życia społecznego ‐ rodziny, ekonomii, polityki itp., które cechują się swoistym...

Rzeczpospolita szlachecka - skarbowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

tenutariuszem). W 1590 ustalono ekonomie czyli dobra królewskie nie mogące zostać zastawione. Dochody skarbowe...

Inwestycje sektora publicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

, może być nawet z innych krajów z Europy, jeśli będziemy mieli dostęp do danych) Ocena z punktu widzenia studenta ekonomii...

J. Staniewski - "Rower w mieście"

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Radzimski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

i rosnące ceny paliw w Polsce. Ekonomia zawsze dużo szybciej przemawia do ludzi niż, na przykład, racje...