Ekonomia - strona 357

Dydaktyka- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1575

Dydaktyka 1. Dydaktyka jako nauka. 1. Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka. Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikós znaczy pouczający, a didasko uczę. Dydaktykę traktuje się obecnie jako naukę o nauczaniu i uczeniu się, a więc jako system poprawnie uzasadnionych twierdz...

Rynek doskonale konk

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

doskonałą konkurencją. Założenia modelowe Model rynku doskonale konkurencyjnego wprowadzili do ekonomii...

Sciąga

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1561

adaptacyjnych ludzi, trochę od ekonomii a najmniej od ograniczeń technicznych. Proces dematerializacji pracy...

Rola państwa w gospodarce

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1939

) opracowaniach i podręcznikach z zakresu ekonomii termin ,,państwo” używany jest najczęściej wymienne z terminem...

MSK

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

W. Łysek 8.05.2007, Kraków J. Michalik II Rok Stosunki MiędzynarodoweReferat z Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych Międzynarodowy obrót dziełami sztuki: handel, kradzieże.[1]Spis treści 1. Hitlerowskie Niemcy i sztuka.3 2. Preludium- wojna domowa w Hiszpanii 4 3. Dzieła sztuki podczas II...

Skrypt finanse

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3171

) zużywanych w procesie gospodarczym. Koszt alternatywny - w teorii ekonomii i finansów związany jest z utratą...

Kpk 2009/2010

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512

POSTĘPOWANIE KARNE 7.10.2009 Procesowe prawo karne- ogół norm regulujących postępowanie karne w sprawach o przestępstwa i wykroczenia (posiłkowo w sprawach dyscyplinarnych). Dzięki niemu zostaje wcielone w życie prawo karne materialne. Współczesny proces karny posiada instytucje na kształt prawa ma...

Hidtoria doktryn polityczno-prawnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1491

Janusz Justyński – „Historia doktryn polityczno-prawnych” – streszczenie CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - STAROŻYTNOŚĆ U ŹRÓDEŁ CYWILIZACJI I REFLEKSJI POLITYCZNEJ 1. Najstarsze ogniska cywilizacji a) Dzieje ludzkości zaczęły się przed 2 milionami lat, a „anatomicznie współczesne istoty ludzkie” pojawiły się pr...