Ekonomia - strona 324

Rynek pracy w gospodarce rynkowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego
 • dr Marta Czyż
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3654

w tej sferze naszego funkcjonowania. Rozwój nowej globalnej ekonomii wywarł ogromny wpływ na strukturę...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 7462

cykliczność ekonomia skali technologia czynniki społeczne, prawne, środowiskowe i ludzkie Na pozycję (siłę...

Filozofia - opracowanie do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Adam Barabasz
 • Filozofia
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 4613

rządzącej, Monopol klasy rządzącej na wykształcenie wojskowe (zakaz zarabiania, zakaz udziału w ekonomii...

Prasoznawstwo - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wojciech Adamczyk
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 7770

O Z N A W S T W O EKONOMIA PSYCHOLOGIA Dyscypliny prasoznawstwa 1) teoria prasy z metodologią badań...

Marketing - Pojęcie i cele marketingu

 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
 • dr Zofia Mierzwa
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2884

): - konkurencja doskonała - jest wytworem teorii ekonomii w myśl której firmy konkurują ze sobą na doskonałym...

Strategia - istota, cele i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1449

do sektora może być osłabiona różnorodnymi barierami wejścia, do których należą: ekonomia skali...

Makroekonomia - 63 zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

podstawowym celem jest maksymalizowanie zysku z działalności gospodarczej. Ekonomia stawia sobie za cel...