Ekonomia - strona 320

Zarządzanie - teoria przedsiebiorstwa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2415

Zapisana na 20 stronach w formacie doc. Notatka to cała teoria przedsiębiorstwa: pojęcie i źródła przedsiębiorczości, przedsiębiorstwo jako system, wpływ otoczenia na przedsiębiorczość i sposób działania przedsiębiorstwa, rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, formy wspierania przedsi...

Socjlogia pytania testowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

w dziedzinie ekonomii. Nazywamy to: a) ruchliwością poziomą b) ruchliwością wewnątrzgeneracyjną c) ruchliwością...

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

bariery wejścia na rynek. BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK: 1. Ekonomia skali - obniżenie jednostkowego kosztu...

Skrypt media w Polsce 2011

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1365

Media w Polsce – skrypt 2010/2011    108  zów. Nie wolno mu emitować audycji mogących mieć wpływ na prawidłowy, fizyczny, psychiczny i mo- ralny rozwój małoletnich odbiorców, nawet rozpowszechnianych między godzina 23.00 a 6.00 Nie może  też pobierać opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzan...

Pojęcie i istota polityki zatrudnienia - Bezrobocie

  • Politechnika Gdańska
  • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

POJĘCIE I ISTOTA POLITYKI ZATRUDNIENIA W literaturze spotyka się różne definicje polityki zatrudnienia . W aspekcie praktycznym przyjmuje się, że polityka zatrudnienia to działalność władz pań­stwowych i społecznych, zmierzająca do równoważenia podaży i p opytu na pra­ cę, ułatwiająca gospodarowani...

Wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Wykład 1 Problematyka zarządzania strategicznego jest jedną z najważniejszych kwestii zarządzania. Odpowiada na pytanie jak działać, aby dostosować przedsiębiorstwo do zmieniającego się otoczenia. Nim doszło do wykształcenia tej dziedziny zarządzania było szereg pośrednich...