Ekonomia - strona 317

Podstawy zarządzania

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2471

. Najsławniejsze uniwersytety w Holandii ROTTERDAM - ekonomia LEJDA - prawo DEFTY - inżynierowie różnych...

Monopol

Pobrań: 217
Wyświetleń: 1211

wskazał na odrębności cechujące prawo i ekonomię w zakresie definicji monopolu i zasugerował wprowadzenie...

MSG - wykłady

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  • dr Stanisław Drobny
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4851

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Istota i przesłanki międzynarodowego podziału pracy Międzynarodowy podział pracy jest zjawiskiem historycznym i stanowi formie ewolucji społecznego podziału pracy dokonującego się pomiędzy podmiotami w obrębie różnych gospodarek narodowych. Pojawia się on dopier...

Polityka a kwestia społeczeństwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
  • Polityka społeczna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2485

I badawczego pokrewnych dziedzn wiedzy( np. Ekonomii , socjologii, psychologii) wielowarsztatowość- prowadzenie...

Etyka z biznesie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Tomasz Kwarciński
  • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5019

ma się tak do moralności jak ekonomia do gospodarki. Moralność dotyczy działania, myślenia, tego co w sercu Etyka - zbiór...