Ekonomia - strona 297

Matematyka

Pobrań: 35
Wyświetleń: 2891

. 25 Różniczka funkcji jednej zmiennej i jej znaczenie w ekonomii. Def. Różniczką funkcji y=f(x...

Podstawy zarządzania 30 godzin

 • dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1855

” (ekonomia skali) koszty - głównym kryterium oceny nacisk na kontrolę, utrzymanie porządku, dokładne...

Socjologia - hasla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

na innych założeniach i przezwyciężające zawarte w nim ograniczenia. Widoczne to jest także w ekonomii, gdzie model...

Rynek pracy - Bezrobocie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

opisany przez ekonomię instytucjonalną. Jednym z twórców tej szkoły jest J. K. Galbraith. Funkcjonuje...

Analiza rynku - NARZĘDZIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1638

są inne bardziej wyszukane narzędzia analizy popytu rynkowego . Narzędzi tych dostarczył ekonomii A. Marshall ( 1842-1924...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1687

2012-01-18  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego     Komunikowanie to dynamiczny proces polegający na  wymianie (tzn. wysyłaniu i odbieraniu) przekazów  pomiędzy ludźmi w ramach określonych sytuacji lub  kontekstu.    Perspektywy poznawcze  Obiekty...

Egzamin filozofia

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • Filozofia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1631

jest najważniejsza dla życia ludzkiego i rozwoju społecznego( w dziedzinie kultury duchowej, polityki czy ekonomii...

Polityka handlowa - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

klasycznej teorii ekonomii. Przypomnijmy, że w teorii tej zakładano wyższość wolnego handlu nad sytuacją...