Ekonomia - strona 259

Psychologia - nauka o poznaniu

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
  • Psychologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1407

problemów. ZWIĄZKI PSYCHOLOGII Z INNYMI DYSCYPLINAMI Psychologia jako nauka społeczna - ekonomia...

Gospodarka energetyczna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Gospodarka energetyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1792

przez ekonomię neoklasyczną i jest użyteczne dla ekonomistów zajmujących się ochroną środowiska i gospodarowaniem...

Etapy analizy strategicznej

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1652

metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki...

Patenty i wynalazki

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1715

w Urzędzie Patentowym. EKONOMIA WYNALAZCZOŚCI 7.1Własność wynalazku bądź wzoru. Właścicielem wynalazku...

Podstawy Zarządzania - Druker

  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • dr Maciej Dębski
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 14504

. ekonomia Zalecenia: Poprawa kadry dydaktycznej, otwieranie studiów podyplomowych, ubieganie...