Ekonomia - strona 223

Ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

- teoria rynku politycznego - nowa szkoła austriacka - ekonomia …… Ekonomiczne funkcje państwa - funkcja...

Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

- teoria rynku politycznego - nowa szkoła austriacka - ekonomia …… Ekonomiczne funkcje państwa - funkcja...

Bilans płatniczy - NBP

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365

(z łaciny apretiatio), podwyższanie wartości. W ekonomii wzrost spowodowany grą sił rynkowych wartości...

Pytania na egzamin - teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

się gospodarstwa domowego teoria ekonomii przyjmuje kilka założeń. Gospodarstwo domowe: a. jest podstawowym...

Prekursorzy zarządzania - Taylor

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

teoretyczna :Nauki inżynieryjskie, fizjologia, ekonomia Pojęcia związane: standaryzacja specjalizacja...

Myśl polityczna wieku XIX - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 693

marksizmu idealizm obiektywny, socjalizm naukowy i klasyczna ekonomia angielska. Człowiek niezwykle...

PieniĄdz, banki

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

znana jest w ekonomii jako neutralność pieniądza. Można założyć, że podaż pieniądza jest określana...