Ekonomia - strona 156

Finanse międzynarodowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1281

krajowym to przede wszystkim: Ekonomia skali - wzrost produkcji i zysków związanych z rozszerzeniem rynków...

Finanse międzynarodowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 882

w gospodarce światowej jest znacząca, poważny jest także ich wpływ na „światową ekonomie”. Szybko przepływając...

Inflacja- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1659

i jej zmian. popytowa - wywodzi się z ekonomii Keynes'a, czyli zakładającej decydujący wpływ popytu...

Państwo federacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

spraw od ekonomii do spraw moralnych i tworzenia instytucji społecznych, a także rozstrzyganie pokojowe...

Federacje- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

spraw od ekonomii do spraw moralnych i tworzenia instytucji społecznych, a także rozstrzyganie pokojowe...

Ekonometria- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1225

wielu nieskończonych argumentów. W ekonomii polem nielosowym mogą być wydatki na żywność gospodarstw domowych, będące...