Ekonomia - strona 143

Orientalizm jako konstrukt europejski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1253

ich ekonomia oparta była na zemście” 1312- sobór w Vienne, początek orientalizmu - powstają pierwsze katedry...

Przymierze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

oznaczała dla narodu żydowskiego wpisanie go w ekonomię zbawienia. „Dla Izraelity Starego Testamentu...

Biznes i ochrona środowiska naturalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

się więc nie tylko np. inżynieria ochrony środowiska czy ekonomia, ale też filozofia i etytyka (lub bioetyka...

Etyka reklamy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

. Jeszcze w ubiegłym wieku ograniczeń tych nie stosowano. Działała natomiast wyrosła z liberalnej myśli w ekonomii...

Mikroekonomia - wykład 8 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 8, (sem. I) Wykład 8 Przedsiębiorstwo (ekonomia) jednostka...

Rozwój nauki o zarządzaniu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917

” - „człowieka ekonomicznego”, oparta na dorobku klasycznej ekonomii, inżynierii i fizjologii. Wątki techniczno...