Ekonomia - strona 127

Prekursorzy teorii globalizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

kompleksem kultury. Dominują one w okresie ekonomii łowiecko‐zbierackiej, a także odgrywają wielką rolę...

Wykład z makroekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

wartościujące, których nie można rozwiązać przez obserwację faktów (patrz rozdz. 1 - ekonomia pozytywna...

Przedsiębiorstwo - model behawioralny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

przedsiębiorstwa.  Co więcej, w ekonomii nie ma też zintegrowanej teorii mikro-makroekonomicznej łączącej...

Prawo do zysku i bogactwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

uznać można za jedną z prób godzenia wymogów ekonomii i etyki - przezwyciężania rozbieżności...

Zarys historyczny etyki biznesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

, a zarazem współcze¬snej ekonomii, uważanej przezeń za naukę o bogactwie narodów" uznaje się A. Smitha...

Marksizm - Karl Heinrich Marx

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Anita Famuła-Jurczak
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

panująca będzie twierdzić , że jej poglądy na politykę i ekonomię są słuszne i za pośrednictwem szkół...

Bezrobocie - pojęcie, przyczyny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

społecznych.  Reakcją teorii ekonomii na ten kryzys była teoria J.M. Keynesa, który podjął próbę wyjaśnienia...

Stosunek do ryzyka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje gospodarki rynkowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

) Skłonność od ryzyka (risk living) * Kiedyś zakładano tylko neutralność, potem wszystkie. Ekonomia...