Ekonomia - strona 120

MYŚL SOCJOLOGICZNA - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

historyczny, będący w zasadzie teorią rozwoju społecznego, czyli prawie marksistowską socjologią; 3. ekonomia...

Pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

księgowego Ryzyko walutowe - (ryzyko kursowe) w ekonomii: ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej...

Test 1-4 z geografi gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

na danym obszarze 10. Aspekty urbanizacji to? demografia, ekonomia, przestrzeń, społeczeństwo, ekologia...

Krytyka Praktycznego Rozumu - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372

, że w takim razie nie ma sensu w ogóle o nim mówić - choćby dla czystej ekonomii komunikacji. Kant bronił...

Prekursorzy "naukowej" oprganizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kataryzna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

organizacyjnej. I tak np. ojciec klasycznej angielskiej ekonomii, A. Smith (1725-1790) postulował zasadę podziału...

Interwencja główna - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

- względy ekonomii procesowej związane z możliwością wszczęcia tego drugiego procesu i uzyskania korzystnego...

Trauma zmian społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

skutki nowoczesności w różnych dziedzinach ‐ ekonomii, polityki, ekologii, struktury społecznej, systemów...