Ekonomia - strona 108

Szaleństwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

na redukcji deficytu ( co wg ekonomii prowadzi do spowolnienia wzrostu, spowolnienia gosp w dochodzeniu...

PKB

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • dr Stanisław Dorobek
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2842

Ekonomia, nauka społeczna zajmująca się badaniem sposobów gospodarowania społeczeństw w warunkach...

Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

. Praktyczne metody oceny ... przedsiębiorstwa s. 117-153 Begg D., Fischer S., Dornbusch R.:Ekonomia tom 1, PWE...

Makroekonomia II - test

 • dr Monika Utzig
 • Makroekonomia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2436

, poziom produkcji, dochody, kierunki polityki rządu, to: mikroekonomia ekonomia ekonomia pozytywna...

Polityka gospodarcza-ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Aniela Dylus
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

związana z ekonomią, stąd uważa się ją za: ekonomię stosowaną (nie „czystą”) za naukę normatywną...

Modele generowania wiedzy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Anna Pietruszka-Ortyl
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

Ekonomia wielokrotnego zastosowania. Jednorazowe inwestowanie w aktywa wiedzy i wielokrotne...

Ryzyko jako składnik stopy dyskontowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

ogólnym pojęciem stosowanym w finansach i ekonomii jest „stopa procentowa”. Pojęcie to nie jest precyzyjne...