Ekonomia społeczna - strona 90

Socjologia-giddens

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3724

laickich idei i wartości, takich jak wolność i równość, nad tradycyjnym porządkiem społecznym. Z wielką...

Etyka zawodowa UE Katowice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Urszula Elżbieta Janeczek
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2023

. Wyszczególnienie Etyka Ekonomia Etyka biznesu Cel Doskonalenie się człowieka Zysk lub przetrwanie Zysk społeczny...

Ekonomia produkcji- pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1400

rodzajem pracy - wszystko zależy od systemu społeczno-ekonomicznego. W kapitalizmie największym dobrobytem...

Zakres badań ekonometrii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532

. Tak złożony proces badawczy może być zrealizowany jedynie przy łącznym wykorzystaniu dorobku ekonomii...

Socjalizm utopijny - Czartyzm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

- socjalizm utopijny to kierunek, który w nawiązaniu do Morusa proponował wprowadzenie równości społecznej...

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

społeczne Dyscyplina ekonomia socjologia Rodzaj deficytu brak wystarczających zasobów materialnych odmowa...

Opracowane zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 2443

na podziale wg zasady „każdemu wg wkładu pracy" Tzw. Ekonomia normatywna: A. formułuje rady wartościujące, np...