Ekonomia społeczna - strona 80

Etyka w biznesie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4760

, ale także wyróżnienia fair play. 2. Wymiar społeczny Etyki w biznesie nie należy jednak redukować do etyczności zachowań...

Ekonomia - Kolokwium

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

1. co rozumiem pod pojęciem metody badań ekonomicznych. Ekonomia stara się formułować...

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Piocha
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2800

Wyjaśnij znaczenie kategorii ekonomicznych w rozwoju teorii ekonomii. Kategoria ekonomiczna...

Historia gospodarcza - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1260

historycznych 3) ściśle współpracowała z naukami społecznymi: socjologia, ekonomia, psychologia 4) inspirowała...

Model Stackelberga

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Mariusz Kudełko
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2317

notatka opatrzona jest wykresami. Notatka pozwoli na usystematyzowanie wiadomości z przedmiotu ekonomia...

Kapitał zagraniczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą...