Ekonomia społeczna - strona 73

Pięć podstawowych znaczeń słowa-nauka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

wytworem odkrywczej działalności badawczej i stanowiących najwyżej rozwiniętą postać świadomości społecznej...

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

nie mówimy. Poziomy społeczno – ekonomicznej analizy w nowej ekonomii instytucjonalnej POZIOM CZĘSTOTLIWOŚĆ...

Makroekonomia - Rola państwa WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4823

ją w ograniczonym zakresie. Kierując się tym paradygmatem klasycy ekonomii ograniczyli działalnośd paostwa do roli...

Korupcja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy sektora publicznego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

w różnych odmianach wydawała się za kosztowna Keynesowska ekonomia, na której opierała się welfare state...

Globalizacja a kultura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1302

ją: Mechanizm odterytorialnienia, zjawisk i procesów społecznych, które zachodzą ale bez określonej lokalizacji...

Wymiana międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1386

, łooo; był bogaty!] XIX w., „Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania”) Dla uzyskania korzyści...

Pojęcie i geneza nauki administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2065

administracji to nauka społeczna, opierająca się na metodach empirycznych, których przedmiot stanowi...

Mikroekonomia 1 - przedmiot ekonomii

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

zachowania ludzi, a zatem zaliczaną do nauk społecznych. Przedmiotem ekonomii jest bowiem obszar ludzkich...