Ekonomia społeczna - strona 57

Konflikty interesów wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Konflikty interesów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1575

, ogłaszane przez państwo, charakter skodyfikowany normy społeczne - standardy zachowania bazują na szeroko...

Otoczenie przedsiębiorstwa

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

nie ma wpływu i musi się do niego dostosowywać; obejmuje duże siły społeczne oddziałujące na wszystkie podmioty...

Federacje- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

spraw od ekonomii do spraw moralnych i tworzenia instytucji społecznych, a także rozstrzyganie pokojowe...

Socjologia Comt'a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

, jak i od empiryzmu, jednak było to przedsięwzięcie równie ambitne, co niewykonalne. Kryzys społeczny a nauka...

Socjologia Comte'a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1120

, jak i od empiryzmu, jednak było to przedsięwzięcie równie ambitne, co niewykonalne. Kryzys społeczny a nauka...

FCC- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Urzędy pracy Otoczenie konkurencyjne Ekonomia sieci (Network economy), infrastruktura kooperacyjna...

Karol Marks- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1365

wyjaśnienia „praw ruchu” kapitalizmu”. M. Blaug, Teoria ekonomii, PWN Warszawa 1994, s.240. Karol Marks (1818...

Makroekonomia - materiały

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2114

i przyczynamibogactwa narodów” opublikowane w 1776 roku uważa się za pierwsze teoretyczne działo z zakresu ekonomii...