Ekonomia społeczna - strona 264

Proces Barceloński

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

przeprowadzenia przez nich reform oraz złagodzenia społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji); kwestii...

Dziedziny prawoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1799

się przede wszystkim poglądami reprezentatywnymi dla poszczególnych epok, systemów politycznych, narodów lub klas społecznych...

Geneza i isota państwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1582

, inni do kierownictwa, inni do obrony ŕ 3 grupy społeczne, tylko współżycie tych trzech grup daje efekt...

Wyjaśnienie zasadności przesłanek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1820

uzasadnione z punktu widzenia prawnego, społecznego czy gospodarczego; obowiązek zachowania właściwego stylu...

Moralne aspekty badań społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1519

MORALNE ASPEKTY BADAŃ SPOŁECZNYCH Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających...

Prawo jako zjawisko polityczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Państwo - organizacja, wielka grupa społeczna, sformalizowana, wyposażona w organy władzy i oparta...

Pojęcie normy programowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

zgodnie z ustawą pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej...

Świadczenia rentowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

ogólnych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Po pierwsze...

Międzynarodowe Stosunki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1687

2004 Międzynarodowe Stosunki: Stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw...