Ekonomia społeczna - strona 243

Zarządzanie strategiczne - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5320

cykliczność ekonomia skali technologia czynniki społeczne, prawne, środowiskowe i ludzkie Na pozycję (siłę...

Montesquieu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1337

. Jego poglądy społeczne i wyraźna anglomania zyskiwały mu przychylność opinii publicznej. Podziw dla Anglii...

Socjologia pracy - Przywództwo

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1239

zasady sprawnego wykonywania tej sfery aktywności ludzkiej; badania społecznych konsekwencji pracy...

Komunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1050

. u Anglików. Nazwa to obejmuje myśl i ruchy komunistyczne, ustrój społeczny - komunę. Kryterium realizmu...

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Prawo ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych - ma zagwarantować świadczenia...

Rygoryzm i anarchizm metodologiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1274

metodologii nauk społecznych jest niewątpliwie pożyteczne i wynika w poważnym stopniu z chęci stałego...

Patologia więzi moralnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1792

manipulacji, czyli spotykające się z przyzwoleniem społecznym wykorzystywanie zaufania innych, ich naiwności...