Ekonomia społeczna - strona 239

Ekonomia - pytanie na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1470

? Jakie są główne zasady teorii Keynesa? Jakie są główne zasady monetaryzmu? Jakie są główne zasady ekonomii strony...

Warunki poprawności definicji wyrazów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

ekonomii: „ekonomia jest to nauka o finansach”. Błędne również są definicje, których człony się krzyżują...

Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1918

, nauka o dowiadywaniu się METODOLOGIA NAUK SPOŁĘCZNYCH: to w jaki sposób, badacze społeczni dowiadują...

Komunizm według Marksa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1127

: koncepcja klas społecznych, rewolucji społecznej, społeczeństw państwowych, społeczeństwa komunistycznego...