Ekonomia społeczna - strona 218

Techniki komunikacyjne - kompendium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bogumiła Barańska
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2905

znaczenie tego słowa zachowało się do dziś. Akty komunikowania mają tylko charakter społeczny. Komunikowanie...

Społeczeństwo - wykład 1 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wiktor Szewczak
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

i trudne pojęcie. Giddens w swojej książce opisuje socjologiczne spojrzenie na świat społeczny. Terminu...

Typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1897

TYPOLOGIA F. TOONIESA I CH. H. COOLEYA Typologia grup społecznych według Ferdynanda Tooniesa...

Zysk. Misja przedsiębiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

społeczeństwu, a to wiąże się ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Źródłem tego jest fakt...

Socjologia moralności - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

w analogicznych sytuacjach. Wg Parsonsa normy moralne są rdzeniem mechanizmu stabilizującego system społecznych...