Ekonomia społeczna - strona 216

Państwo opiekuńcze

  • mgr Marcin Kędzierski
  • Politologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

powojenny to z jednej strony społeczne obciążenia skutkami wojny, które uwidoczniły luki w ówczesnych...

Tradycyjne banki - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Społecznych na zlecenie „Rzeczpospolitej” Powyższy sondaż pokazał, że Polacy przy wyborze banku, kierują...

Funkcja personalna - wykład

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Danuta Tabin
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

takie kwestie jak humanizacja pracy, czyli tworzenie właściwych warunków pracy: fizycznych i społecznych...

Pytania na kolokwium 3

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dr Katarzyna Rogalińska
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

od niepożądanego. Objaśnij pojęcia równowagi globalnej organizacji i cząstkowej równowagi materialnej i społecznej...