Ekonomia społeczna - strona 204

Filozoficzne podstawy badań społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

FILOZOFICZNE PODSTAWY BADAŃ SPOŁECZNYCH To, co chcemy badać — podobnie też to —jak chcemy...

Ekologia a ekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1932

KONSPEKT  5 Ekologia a ekonomia. Bilans ekologiczny; rzeczywiste korzyści finansowe; analiza SWOT...

Zasada ścigania z urzędu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

o przestępstwie: obowiązek społeczny- ciąży na każdym, gdy się go nie wypełni nie ma odpowiedzialności karnej...

J. J. Rousseau i David Hume

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

przez określone przedmioty, nauka ekonomii, kwestia geografii /uczona przez rysunek, rysowanie map/, wskazywał...

Różne oblicza współczesnego liberalizmu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1855

i negatywna, teoria ewolucji społecznej F.A. von Hayeka, obrona wolnego rynku; krytyka socjalizmu i etatyzmu...

Rozwój socjologii jako nauki.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3703

wizję świata, która charakteryzuje nasze codzienne myślenie o społecznym środowisku, w którym żyjemy...