Ekonomia społeczna - strona 172

Funkcja podatków- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

- jest realizowana poprzez oddziaływanie na gospodarkę. Społeczna - ma chronić określone grupy społeczne lub wspierać...

Wykłady

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2065

, 2004. Jerzy Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, 2006. Marian Podstawka, Podstawy...

Podstawy socjologii - kultura masowa

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Porębski
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3353

Wstęp do socjologii 1.SOCJOLOGIA - zaliczana jest do empirycznych nauk społeczny. Nauka...

Geografia polityczna i gospodarcza - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Stanisława Klima
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 3332

i społeczno-gospodarczym oraz przestrzenne związki między powłoką ziemską, a działalnością człowieka. Rola...

Teologia moralna fundamentalna - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1687

jahwistycznej. Występowali przeciwko niesprawiedliwości społecznej oraz upadkowi moralnemu narodu izraelskiego...

Nauka o państwie i prawie-Wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

zjawisk społecznych, jakimi są państwo i prawo, będziemy ujmować w spo­sób odpowiadający wymogom poznania...