Ekonomia społeczna - strona 152

Zasady kształcenia

  • prof. nadzw. Ewa Filipiak
  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1302

uznawania zadań wspólnych za własne i odpowiedzialności każdego za całość pracy 3. Zasada ekonomii w pracy...

Położenie Polski w Europie

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

, który nabrał przyspieszenia dopiero około VIIIw. X wiek - ekspansja Polan spowodowana rozwojem społecznym Więzi...

Burke, Constant, Bernstein, Mill - poglądy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Maria Zmierczak
  • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

, głoszący przywiązanie do tradycji historycznej) Burke odrzucał ideę umowy społecznej jako źródła władzy...