Ekonomia społeczna - strona 138

note /search

Informacjne systemy zarządzania część 6

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

, albo zarządzaniem, albo matematyką, albo ekonomią. 3. Pojęcie systemu ułatwia dostrzeżenie ogromnej różnorodności...

Pojęcia z makroekonomii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1778

- miernik produkcji społecznej korygujący PNB o wartość produkcji pozarynkowej i czasu wolnego, opracowany...

Formy porozumień monopolistycznych

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2464

i społecznym. Dążność do umacniania pozycji gospodarczej, koncentracji kapitałów, poszerzania rynków zbytu...

Decyzje przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

konkurencji doskonałej jest niezbędne z punktu widzenia ekonomii pozytywnej, gdyż stanowi normatywny punkt...

Ekonomia ogólna

  • Politechnika Śląska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. W ekonomii...