Ekonomia społeczna - strona 138

Informacjne systemy zarządzania część 6

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Marcin Szplit
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

, albo zarządzaniem, albo matematyką, albo ekonomią. 3. Pojęcie systemu ułatwia dostrzeżenie ogromnej różnorodności...

Pojęcia z makroekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1687

- miernik produkcji społecznej korygujący PNB o wartość produkcji pozarynkowej i czasu wolnego, opracowany...

Formy porozumień monopolistycznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2387

i społecznym. Dążność do umacniania pozycji gospodarczej, koncentracji kapitałów, poszerzania rynków zbytu...

Budżetowanie kapitału- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 980

się zwykle jako rezultat badań strategicznych i odzwierciedlają długofalowe cele kierownictwa W ekonomii...

Decyzje przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

konkurencji doskonałej jest niezbędne z punktu widzenia ekonomii pozytywnej, gdyż stanowi normatywny punkt...

Ekonomia ogólna

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. W ekonomii...