Ekonomia społeczna - strona 136

Debata - ustrój

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Unia Europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

politycznej, gospodarczej i społecznej. Unia Europejska jest znakomitym przykładem pomocy w rozwoju państw...

Administracja w Polsce Ludowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 924

, który zawierał zapowiedź reform społecznych i gospodarczych oraz ustalał struktury organów państwowych: Krajowa...

Kodyfikacja prawa karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1050

→ utylitaryzm społeczny (osiągnięcie za pomocą kary pożytecznych dla społeczeństwa celów, jak: zapobieganie...

Poglądy o natchnieniu w XX wieku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Waldemar Linke
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

. Mc Kenzi Zajął się społecznymi i historycznymi uwarunkowaniami Biblii. Wg niego powiedzenie, że Bóg...

Prawo jako reguła kulturowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

na jego terytorium. Regulacji prawnej podlega ogromny zakres życia społecznego, od spraw najdrobniejszych...

Prawo karne i sądy powstańcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

ze względu na presję społeczną. -stosowano zasadę nullum crimen i nulla poena -stosowano zasadę lex retro non...