Ekonomia społeczna - strona 127

Polityka gospodarcza - notatki

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • dr Marta Gębska
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3276

polityki społeczno-gospodarczej kraju. Finanse publiczne-obejmują procesy związane z gromadzeniem...

Psychologia rozwoju człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2156

do emocjonalnej samokontroli) • społecznej (gotowość do opanowania i samodzielnego pełnienia przypisanych ról...

Bezrobocie, inflacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Bezrobocie, inflacja R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 532-582 definicja bezrobocia - stan...

Zachowanie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stanisław Ciok
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1526

systemu społeczno-ekonomicznego. - konstrukcja takiego modelu musi uwzględniać wszystkie podstawowe prawa...

Liberalizm XIX wieku - Locke

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

społecznych - skrajny indywidualizm (np. autonomia gospodarcza producenta i jego niezależność od państwa) Role...

Filozofia dialogu-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

przyrodniczych jedność struktury psychofizycznej) 2. Wymiar osoby - społeczny - poza byciem osobą w wymiarze...