Ekonomia społeczna - strona 109

Geografia ekonomiczna (23 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

i społecznego. przestrzenny - głównymi problemami badawczymi tego kierunku są przestrzenne struktury i procesy...

Makroekonomia - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2289

ta oraz nowa klasyczna ekonomia wykazuje że bezrobocie nie jest żadnym problemem społecznym, zaś inflacja...

Promocja zdrowia - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2051

gdzie: `(…) zdrowie to całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie wyłącznie brak choroby...

Skrypt - pojęcia ekonomiczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

Podstawy ekonomii. Ekonomia-jest to nauka o procesie gospodarowania tzn. o produkcji, podziale...

Historia doktryn politycznych i prawnych2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1064

społecznego. Próbuje temu zapobiec poprzez zreformowanie władzy. Celem jego doktryny staje się osłabienie...

Historia myśli socjologicznej - skrypt

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Dorota Piotrowska
 • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 2842
Wyświetleń: 9051

społeczną nazwał ekonomię polityczną; kapitalizm jest nieludzki, albowiem oddala ludzi od ich powołania...

Ewolucja modelu partii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

do niego na zasadzie kooptacji, a nie formalnych reguł; kryterium kooptacji opierało się na pozycji społecznej...

MAKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Makroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3192

Przedmiot i metodologia makroekonomii Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą...

Inflacja - Wskaźniki cen

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3304

inflacyjnych. 2. SPOŁECZNO - EKONOMICZNE SKUTKI INFLACJI Poglądy na temat społeczno - ekonomicznych skutków...